Logopeda

WARUNKIEM SKUTECZNEJ TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
JEST PRACA Z DZIECKIEM W DOMU.
BEZ NIEJ NIE BĘDZIE EFEKTÓW W POSTACI POPRAWNEJ WYMOWY!!!